JULMARKNAD

Hantverksmässa och öppet hus på Sötåsens lantbruksskola den 7/10, där finns vi med vårt smide. Julmarknader 2017. Lördagen den 11/11 och söndagen den 12/11 är vi på Knistad Herrgård och lördagen den 9/12 finns vi med på Karlsborgs Fästning kl. 9-16.